​​TRƯỜNG LÃNH ĐẠO "là một cơ cấu hoạt động của PT cho nên Trường còn là một cộng đồng những Kitô hữu hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, mỗi ngày tìm cách tập trung hơn, cam kết hơn và hiệp nhất với nhau hơn, để gia tăng việc sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, ngay trong chính con người của họ, trong Phong Trào và trong môi trường của họ.” (TTNT #540)

Linh Hướng: L.M. Anthony Phạm Hữu Tâm

     ĐT: 281-818-5333; Email: apham2001@yahoo.com


Trưởng TLĐ: Nguyễn Thu Trang

​     ĐT: 713-303-7982; Email: thutranglavang@aol.com


Trưởng Khối Tiền: Báu M. Trịnh

     ĐT: 832-541-8662; Email: baumaitrinh@gmail.com


Trưởng Khối Hậu: Mary Phượng Phan

​     ĐT: 713-301-6092; Email: maryphan1511@yahoo.com